درباره‌‌ی نيروهاي كمكي (حلقه ساحران 8)

آندرانيکوس ورافي از تمام توان خود بهره مي‌برند تا ثور را زير سلطه خود نگه دارند. از سويي ثوردر تلاش است خود را از يوغ پدرش رها کند. گوئندولين و يارانش رهسپار يافتن آرگون مي‌شوند. کاري که شايد تنها اميد آنان براي نجات جان ثورو حفظ حلقه باشد. ريس و اعضاي لژيون براي دستيابي به شمشير گمشده به اعماق دره مي‌روند. غافل از آنکه پا به دنيايي گذاشته‌اند که زنده ماندن و خارج شدن از آن به آساني امکان‌پذير نيست. نيروهاي کمکي با ساخت جهاني پيچيده، شخصيت پردازي‌هاي حماسي و روابطي عاشقانه و گاه سرشار از فتنه و دسيسه و مصلحت‌هاي سياسي، داستاني براي ما خلق مي‌کند، که هيچگاه فراموش نخواهيم کرد.

آخرین محصولات مشاهده شده