درباره‌‌ی نمايش‌نامه‌هاي مدرن ايبسن 3 (استاد بنا سول‌نس ابلف كوچولو ين گابري‌يل بركمان زماني كه ما مردگان بيدار مي‌شويم)

هنريك ايبسن، نمايش‌نامه‌نويس و سراينده نروژي، زاده سال 1828، از بزرگ‌ترين ستاره‌هاي سپهر هنر و انديشه همه جهان و همه رمان‌هاست. ايبسن‌شناس برجسته‌اي چون گئورگبراندس مي‌گفت نمايش‌نامه‌هاي روز ايبسن را مي‌توان دو دسته كرد: در سويي، شش نمايش‌‌نامه نخست از پايه‌هاي جامعه تا رسمرس هلم، و در سوي ديگر، شش نمايش‌نامه ديگر از بانوي دريايي تا زماني كه ما مرده‌ها بيدار مي‌شويم.

آخرین محصولات مشاهده شده