درباره‌‌ی نقشه جديد جهان (انرژي تغييرات اقليمي و تقابل ملت‌ها)

کتاب در چندين قسمت به جغرافياي سياسي و انرژي مي‌پردازد. تحولات جهان و تغيير وضعيت انرژي در بازارهاي جهاني، همچنين نقش آمريکا در جهان از مواردي هستند که در کتاب به آنها پرداخته شده است. نخستين بخش «نقشه جديد آمريکا» نام دارد. در اين قسمت موارد مربوط به مبحث نظير کشف نفت شيل، صادرکننده جديد گاز، نبردهاي خطوط لوله، بستن و بازکردن: مکزيک و برزيل و غيره مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در مبحث بعدي که «نقشه روسيه» نام دارد، نويسنده به پروژه بزرگ پوتين، بحران گاز، درگيري بر سر امنيت انرژي، نفت و دولت و موارد ديگر پرداخته است. «نقشه چين» عنوان ديگر کتاب است و در آن مباحثي مانند: زمين خطرناک، خردمندي نسل آينده، کشتي‌هاي گنجِ جديد چين، آزمايش احتياط و... شرح داده مي‌شوند. در قسمت ديگر کتاب با عنوان «نقشه خاورميانه» نويسنده به انقلاب ايران، جنگ در خليج‌فارس، جنگ سرد در منطقه، مبارزه براي عراق، ظهور مديترانه شرقي و... مي‌پردازد. «نقشه راه» و «نقشه آب و هوا» از ديگر عناوين کتاب هستند که با شرکت‌هاي فناوري خودرو، تحول انرژي، فناوري‌هاي پيشرو، توافق‌هاي سبز مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند. درنهايت کتاب با «نتيجه‌گيري: آينده از هم گسيخته» به پايان مي‌رسد.

آخرین محصولات مشاهده شده