درباره‌‌ی نظريه براي تاريخ هنر

کتاب «نظريه براي تاريخ هنر» درباره آراي نظريه‌پردازان و متفکران معاصر در نسبت خاص آن‌ها با تاريخ هنر است. اين کتاب شامل نظريات متفکراني است از جمله: زيگموند فرويد، کارل مارکس، فردريش نيچه، فردينان دو سوسور، تئودور آدورنو، جورجو آگامبن، لويي آلتوسر، آلن بديو، رولان بارت، ژرژ باتاي، ژان بودريار، والتر بنيامين، پير بورديو، جوديت باتلر، ژيل دلوز، فليکس گتاري، ژاک دريدا، ميشل فوکو ، مارتين هايدگر، لوسي ايريگاري، ژوليا کريستوا، ژاک لكان، امانوئل لويناس، ژان فرانسوا ليوتار، موريس مرلوپونتي، ادوارد سعيد، گايا تاري چاکراورتي اسپيواک است.

آخرین محصولات مشاهده شده