درباره‌‌ی نخ نامرئي

در شبي طوفاني مادر ليزا و جرمي نخي را نشان آن‌ها مي‌دهد كه ديده نمي‌شود اما آن‌ها را به‌هم وصل مي‌كند. نخي از عشق...

آخرین محصولات مشاهده شده