درباره‌‌ی نامه‌هاي زندان نلسون ماندلا

اين كتاب شامل بيش از دويست نامه نلسون ماندلا خطاب به نزديكان و دوستانش و همچنين به مقام‌ها و مسئولاني است كه او را زنداني كرده بودند. اين نامه‌ها چهره مردي را به نمايش مي‌گذارد كه در پشت ميله‌هاي زندان خردمندتر و كاردان‌تر شده است. بسياري از نامه‌هاي ماندلا با لحني نوشته شده‌اند كه گاه صداي خود او را هم از دل كاغذها شنيد. مقدمه‌هاي كوتاه و يادداشت‌هاي مختصري كه در بخش‌هاي مختلف كتاب به چشم مي‌خورد آكنده از اطلاعات مرتبط با مضمون نامه‌ها و نكات روشنگري است كه علاوه بر نشان دادن نقشه راه ماندلا در زندان روند پيدايش رهبري متفاوت كارآمد و با شهامت را براي ما ترسيم مي‌كند.

آخرین محصولات مشاهده شده