درباره‌‌ی مي‌مي‌ني تو مهدكودك دوسته با فيل و اردك

در اين كتاب «مي‌مي‌ني» اولين روز مهد كودك را تجربه مي‌كند. او بي‌قرار است و پرسش‌هاي بسياري دارد. آيا او مي‌تواند خودش را با مهد كودك تطبيق دهد؟ مجموعه كتاب‌هاي «مي‌مي‌ني» قصه‌هاي منظومي از بچه ميموني بازيگوش و شيرين است. در هر كتاب مشكلي رفتاري از «مي‌مي‌ني» سر مي‌زند و يا حادثه‌اي براي او پيش مي‌آيد كه در نهايت تجربه‌اش را بيشتر مي‌كند.

آخرین محصولات مشاهده شده