درباره‌‌ی ميمون گم‌شده (دزدان خوب 1)

جيليان و بيلي دوقلو از اينکه مجبورند کارهاي خلاف انجام دهند خسته شده‌اند و مشتاق يک زندگي عادي هستند. آن دو با هم گروهي براي انجام دادن کارهاي خوب تشکيل مي‌دهند. اين در حالي است که مامان و باباي آن‌ها ميموني را از باغ وحش دزديده‌اند، به اين اميد که به او دزدي ياد بدهند...

آخرین محصولات مشاهده شده