درباره‌‌ی موش كوچولو مي‌گويد ببخشيد (بچه باهوش 10)

موش كوچولو عجله دارد . به خاطر همين اشتباهايي مي‌كند اما بلد است كه وقتي اشتباه كرد بگويد ببخشيد در اين كتاب كودك با اهميت بيان عذرخواهي آشنا مي‌شود و در انتهاي كتاب هم وقتي متوجه دليل عجله موش كوچولو مي‌شود با او همدلي مي‌كند.

آخرین محصولات مشاهده شده