درباره‌‌ی موسيقي كرال ايران (مطالعه‌اي تاريخي تحليلي)

کتاب موسيقي کُرال ايران، به قلم حميد عسکري رابري (عضو هيات علمي دانشکده موسيقي دانشگاه هنر) توسط انتشارات آبان به زيور طبع آراسته شد. اين اثر شامل پيشگفتار، مقدمه، فهرست مطالب، چهار فصل، جمع‌بندي، سخن پاياني، منابع و نمايه است. در فصل اول، «تاريخچ? موسيقي کُرال ايران» بررسي شده است؛ فهرستي از آثار کُرال آهنگسازان ايراني تدوين شده و فعاليت گروه‌هاي کُر ايراني مطالعه گرديده است. در اين فصل هم‌چنين، جريان‌سازان موسيقي کُرال کشور معرفي شده‌اند. در فصل دوم «مسائل و چالش‌هاي موسيقي کُرال ايران» تحليل شده‌ند؛ مسائلي نظير بافت موسيقايي، پيوند شعر و موسيقي، تنظيم کُرال آوازهاي محلي و چالش‌هاي نظير پيچيدگي‌هاي نگارش آثار کُرال و غرابت شيو? آواز کلاسيک. در فصل سوم «گسترش موسيقي کُرال در ايران»، به ضرورت‌هاي اجتماعي، موسيقايي و ادبي گسترش موسيقي کُرال در ايران پرداخته شده، همچنين موانع، و راه‌هاي گسترش موسيقي کُرال ايران شناسايي و دسته‌بندي شده‌اند. محدوديت منابع مکتوب در زمين‌ي موسيقي کُرال ايران باعث شده که پژوهشگر از روش ميداني بهره گيرد و براي انجام تحليل‌هاي دقيق‌تر، از پرسشنامه‌اي شامل 27 گزاره استفاده کند که 170 نفر از اعضاي جامعه موسيقي به آن پاسخ داده‌اند. همچنين مصاحبه‌هايي با 22 نفر از آهنگسازان، رهبران کُر و پژوهشگران ايراني پيرامون موسيقي کُرال انجام شده که عمدتاً در تحليل‌هاي فصول دوم و سوم کتاب بسيار سودمند واقع شده‌اند. به‌جهت اهميت ديدگاه‌ها، متن کامل مصاحبه‌هاي مذکور نيز در فصل چهارم کتاب، تحت عنوان «مصاحبه‌ با آهنگسازان، رهبران کُر و پژوهشگران» قرار گرفته است. کتاب «موسيقي کُرال ايران» براي رهبران و خوانندگان گروه‌‌هاي کُر، به‌ويژه در جهت گزينش و تفسير قطعات کُرال مفيد است، براي آهنگسازان سودمند است، به‌عنوان منبع درس آواز جمعي (گروهي) هنرستان موسيقي و مراکز دانشگاهي قابل استفاده است، براي علاقه‌مندان موسيقي معاصر ايران خواندني است. شايان ذکر است که نگارنده، کتاب را به هموطنان عزيز ارمني تقديم کرده است و از اين طريق نقش برجست? موسيقي‌دانان ارمني در موسيقي کُرال ايران را ارج نهاده است.

آخرین محصولات مشاهده شده