درباره‌‌ی من نيل آرمسترانگ هستم (آدم‌هاي معمولي دنيا را تغيير مي‌دهند)

من نيل آرمسترانگ هستم و فکر مي‌کنم هر سفر با اولين قدم آغاز مي‌شود.

آخرین محصولات مشاهده شده