درباره‌‌ی من حق دارم 1 كودك باشم

آگاهي عمومي درباره حقوق طبيعي كودكان در جهان بالا رفته است اما هنوز بسياري كودكان در نقاط مختلف جهان از حقوق اوليه‌شان محروم‌اند. هركودك در هر كجا حق دارد در سرپناهي آرام در كنار خانواده‌اش زندگي كند غذاي كافي داشته ياشد از امكانات درماني لازم برخوردار باشد امكان تحصيل و مهارت‌آموزي داشته باشد و با احترام با او رفتار شود و ...

آخرین محصولات مشاهده شده