درباره‌‌ی من بايد هميشه برنده باشم (احساسات من)

بلا دلش مي‌خواهد هميشه برنده باشد. او در باشگاه تابستاني هم مدام دنبال برنده شدن است و براي همين نمي‌تواند با بقيه خوش‌رفتار باشد. بلاخره نل، مربي باشگاه با او صحبت مي‌کند…

آخرین محصولات مشاهده شده