درباره‌‌ی مقدمه‌اي بر روانكاوي

زيگموند فرويد متخصص مغز و اعصاب و پدر علم روانکاوي که زندگي‌اش را وقف مطالعه‌ي جنبه‌هاي تاريک‌تر وجود انسان کرد. او در اتريش و در خانواده‌اي يهودي به دنيا آمد. براي اين که انسان به خوشبختي دست يابد ابتدا بايد منشأ زخم‌هاي پنهاني را که باعث رنج و عذاب او هستند پيدا کرد.

آخرین محصولات مشاهده شده