درباره‌‌ی معماهايي براي رازگشايي از عالم

كامران وفا، از برندگان مدال دايرك در سال 2008، استاد كرسي هوليس در رياضيات و فلسفه طبيعي در دانشگاه هاروارد است. او با بهره‌گيري از معماهايي ساده و قابل فهم اصول فيزيك را براي خواننده غيرمتخصص تبيين مي‌كند. همچنين با نگاهي رياضي به اين اصول، به داد و ستد بين فيزيك و رياضيات به شدت در هم تنيده اما عميقا با هم متفاوت‌اند، مي‌پردازد.

آخرین محصولات مشاهده شده