درباره‌‌ی معادله نيمه تابستان

همه شواهد حاكي از اين است كه ماساتسوگو تسوكاهارا از ديواره ساحلي سقوط كرده و مرده است؛ اما تسوكاهارا كارآگاهي بازنشسته است و همين امر، پاي پليس جنايي توكيو را هم به اين پرونده باز مي‌كند. همزمان، پروفسور يوكاوا، فيزيك‌داني كه به «كارآگاه گاليله» معروف است، در همان شهر ساحلي كم‌رونق و در همان مسافر‌خانه‌اي اقامت دارد كه متوفي ساكن آن بوده است. جزئيات كم‌اهميتي يوكاوا را كنجكاو و او را ناخواسته درگير ماجرايي مي‌كند كه به آشكار شدن رازهاي پنهان منجر مي‌شود.

آخرین محصولات مشاهده شده