درباره‌‌ی مصائب ليبراليسم اسلامي (4) (پژوهشي راهبردي در موانع تاسيس انديشه سياسي آزادي‌خواهي در ايران)

سه جلد گذشته كتابخانه (نقد الهيات سياسي) بررسي انتقادي آرا و آثار متفكران چپ اسلامي بود و در واقع چهره‌ي سلبي الهيات سياسي را در نقد (پروتستانتيسم اسلامي) و (ماركسيسم اسلامي) نشان مي‌داد از جلد دوم البته به تدريج چهره‌هاي جريان ديگر الهيات سياسي هم‌زمان وارد اين كتابخانه شد و البته ما حتي در بررسي (بنيادگرايي اسلامي)هم از پرداختن به جنبه‌هاي مثبت اين جريان دريغ نكرديم.

آخرین محصولات مشاهده شده