درباره‌‌ی مست جنگ (يورش سرد)

جلال‌الدين بدنام‌ترين پسر سلطان محمد خوارزمشاه است. شراب زن و اسب نه تنها او را از جانشيني پدرش دور كرد بلكه حتي حكومت بر شهر دورافتاده هرات را هم از او گرفت. بي لياقتي او آن‌قدر زياد بود كه حتي دسيسه‌هاي مادربزرگش تركان خاتون هم براي خلق او از حكومت ترحم كسي را برنينگيخت.

آخرین محصولات مشاهده شده