درباره‌‌ی مزرعه حيوانات

قلعه‌ي حيوانات (يا به طور دقيق‌تر: مزرعه‌ي حيوانات) کتابي‌ست که در برخورد اوليه ممکن است با کتاب‌هاي کودکان اشتباه گرفته‌شود. داستاني نمادين از حيواناتي که در مزرعه‌اي تحت سلطه‌ي صاحبي بدکردار زندگي مي‌کنند. چيزي شبيه به حکايت‌هاي آموزنده‌ي کليله و دمنه. اما لايه‌ي دروني‌تر داستان مزرعه‌ي حيوانات بسيار متفاوت است. داستاني که رفته‌رفته رنگ و بويي سياسي-اجتماعي به خود مي‌گيرد و شبيه به يک پيشگويي سياسي مي‌شود. پيشگوييِ جوامع پس از انقلاب. پيشگويي‌اي که با فاصله‌اي کوتاه، چندين بار در تمام جهان محقق شد و هوشمنديِ خيره‌کننده‌ي جورج اوروِل را آشکار کرد. داستان اين کتاب بدون هيچ‌گونه پيچيدگي ادبي و به شکلي بسيار ساده بيان مي‌شود. اوروِل با همين سادگي، روند تغييرات اجتماعي، قدرت گرفتن گروهي از حيوانات، تغيير قوانين و جايگاه ديگران در موقعيت‌هاي جديد و... را به طور پله‌پله روايت مي‌کند. بسيار سخت مي‌توان نمونه‌ي مشابهي براي اين کتاب پيدا کرد که در عين سادگي بسيار، عمق فکري زيادي داشته‌باشد. اما با اين وجود کتاب‌هايي مثل 1984 (از همين نويسنده)، ميرا (کريستوفر فرانک)، يا ظلمت در نيم‌روز (اثر آرتور کوستلر) را مي‌توان تا حدودي در همين حال و هوا پيشنهاد کرد. درست به دليل همين سادگي و عمق توأمان است که اين کتاب را از نوجوانان 12،13 ساله تا افراد مسن مي‌توانند بخوانند. ترجمه‌هاي فارسي بسيار زيادي از کتاب مزرعه‌ي حيوانات انجام شده‌است، اما در اين ميان سه ترجمه‌ي امير اميرشاهي (نشر جامي)، صالح حسيني و معصومه نبي‌زاده (نشر نيلوفر) و احمد کسايي‌پور (نشر ماهي) بهتر از ساير ترجمه‌ها به نظر مي‌رسند. در مجموع متن انگليسي کتاب آن‌قدري پيچيدگي ندارد که ميان ترجمه‌ها تفاوت چشم‌گيري وجود داشته‌باشد، اما با اين حال ما از ميان همين سه ترجمه هم با ترجمه‌ي احمد کسايي پور (نشر ماهي) ارتباط بيشتري برقرار کرديم. شما هم با سليقه‌ي خودتان انتخاب کنيد جورج اورول، که با نوشتن داستان تمثيلي مزرعه‌ي حيوانات به شهرت زيادي رسيده بود، با انتشار رمان تخيلي 1984 نام خود را به عنوان يکي از بزرگ‌ترين نويسنده‌هاي بريتانيا در تاريخ ادبيات جهان جاودانه کرد. اين رمان که فضايي ضدآرمان‌شهري دارد، روايتي هراسناک است از جهاني که تحت سلطه‌ي سه قدرت بزرگ اداره مي‌شود که دائم با يکديگر در حال جنگ‌اند و از طرفي بيشترين فشارها را به مردم خود وارد مي‌کنند تا سربه‌راه و مطيع باشند. تصويري تلخ اما نزديک، از حکومت‌هاي تماميت‌خواه. حکومتي که در اين داستان ترسيم شده است، توسط «برادر بزرگ» اداره مي‌شود. کسي که تمام مردم کشور بايد براي او خدمت کنند. مردم کشور به سه طبقه‌ي کارگر، اعزاي عادي حزب، اعضاي رده‌بالاي حزب تقسيم مي‌شوند. داستان از ديد مردي روايت مي‌شود که از سلطه‌ي حزب خسته شده و بر خلاف قوانين جامعه، در دفترچه‌اي افکارش را يادداشت مي‌کند. براي اين کار مجبور است دور از ديدرس صفحه‌ي نمايش (چيزي که ابزار جاسوسي حزب در هر خانه است) بنويسد. نبوغ اورول در پيش‌گويي حيرت‌انگيز است، چراکه همين حالا هم شما احتمالن داريد با يکي از همين صفحه‌هاي نمايش اين مطلب را مي‌خوانيد! کار به اين‌جا ختم نمي‌شود و شخصيت اصلي داستان عاشق مي‌شود. گناهي بزرگ‌تر از گناه قبل. روايت عشقي ممنوع، انديشيدني ممنوع، و زندگي‌اي ماشيني در نظامي توتاليتر. روايتي آشنا براي بسياري از مردمان جهان. رماني بسيار آگاهي‌دهنده و انساني. کتابي که اگر هنوز آن را نخوانده‌ايد، شايد هنوز جهاني که در آن زندگي مي‌کنيد را خوب نشناخته باشيد. ترجمه‌هاي زيادي از اين کتاب در دسترس است، اما پيشنهاد ما ترجمه‌هاي صالح حسيني (نشر نيلوفر) و کاوه ميرعباسي (نشر چشمه) هستند. اگر اين کتاب را دوست داشته‌ايد، ممکن است کتاب‌هاي مزرعه‌ي حيوانات، ميرا، کمونيسم رفت ما مانديم و حتا خنديديم، عصيان، روح پراگ را هم دوست داشته‌باشيد

آخرین محصولات مشاهده شده