درباره‌‌ی مرد آهن (احتضار 5)

براي مرد آهني عصري جديد آغاز شده است و اكنون بايد با نسلي جديد از فناورس‌هاي رعب‌آور رو به رو شود كه خطر انقراض نسل بشر را در پي دارند. او بايد بفهمد اختضار چيست و مهم‌تر از آن بايد بفهمد چه كسي پشت آن است...

آخرین محصولات مشاهده شده