درباره‌‌ی مرجع كامل امواج اليوت (فيوچرز سهام و غيره)

اساس تفکر تحليل‌گران سنتي تکنيکال – که با به‌کارگيري روش‌هاي مختلف واکنش قيمت‌ها در نمودارهاي سهام، شاخص و غيره را مورد بررسي قرار مي‌دهند – اين است که امکان کسب بازدهي از واکنش آينده‌ي قيمت‌ها ايجاد شود. خطوط روند، کانال ها، سطح حمايت-مقاومت و تعدادي از الگوهاي نموداري مانند سرو شانه، فنجان و دسته، سقف‌هاي دوگانه – سه گانه و غيره بخشي از ابزارهاي در دسترس تحليل‌گران هستند.در تکميل اين ابزارها تعداد زيادي از انديکاتورها مانند باندهاي بولينگر، ميانگين‌هاي متحرک و ايچي موکو و يا اوسيلاتورهايي مثل MACD،RSI و غيره نيز براي بررسي دقيق‌تر واکنش قيمت‌ها مورداستفاده قرار مي‌گيرد. با ترکيب يک يا چند ابزارتحليل‌گران قادر به تصميم‌گيري در مورد واکنش‌هاي احتمالي قيمت سهام و شاخص‌هاي مورد مطالعه خواهند بود. اما نظريه موجي اليوت عموماً براي پيش‌بيني جهت آينده قيمت مورداستفاده قرار مي‌گيرد. امواج اليوت بر اين مفهوم استوار است که حرکات قيمت در بازار سهام نتيجه آخرين اخبار نيست، بلکه در واقع محصول مستقيم نگرش جمعي شرکت‌کنندگان بازار است. امواج اليوت نشان مي‌دهد که چگونه روانشناسي توده‌ها از بدبيني به خوشبيني در يک توالي طبيعي نوسان مي‌کند. اين روانشناسي توده‌ها برآيند نظرات صدها هزار نفر ازسرمايه‌گذاران است و فشارسنجي براي ارزيابي تحرکات قيمت محسوب مي‌شود. اين روش يک رويکرد محاسباتي نيست، بلکه به روند تاريخي بازارهاي مالي نگاه مي‌کند و بر اين فرض استوار است که تاريخ تکرار مي‌شود. چرا اين چرخه‌هاي تکراري رخ مي‌دهد؟ دليل آن روانشناسي توده‌ها در بازارهاي مالي است.

آخرین محصولات مشاهده شده