درباره‌‌ی مديريت پروژه براي غير مدير پروژه

ما فكر مي‌كنيم هر چيزي هستيم به غير از مدير پروژه ، اما واقعيت اين است كه با وجود صدها كاري كه هر روز مسئوليم تا به اتمام برسانيم، همه ما مدير پروژه هستيم. کتاب"مديريت پروژه براي افراد غير متخصص" به نويسندگي "کوري کوگن "،سوزت بليکمور"و"جيمز وود"براي افرادي که قصد دارند پروژه هاي خود را سازماندهي کنند ،توصيه مي شود. اگر پروژه هايي بدون داشتن تيم متخصص و در واقع دوره ديده ي علم"مديريت" بصورت آزمون و خطا در حال انجام داريد ، اين کتاب نيز براي شما مناسب است. "مديريت پروژه براي افراد غير متخصص"طرز تفکر در مورد مديريت پروژه را تغيير مي دهد - "مدير پروژه" ممکن است عنوان رسمي شما يا لزوما شغل رويايي شما نباشد ، اما با داشتن راهکارهاي صحيح مي توانيد برتري داشته باشيد.در نهايت براي شما مطالعه ي اثر "مديريت پروژه براي افراد غير متخصص" به نويسندگي "کوري کوگن "،سوزت بليکمور"و"جيمز وود" توصيه مي شود.

آخرین محصولات مشاهده شده