درباره‌‌ی مثل 1 دانشمند موشكي فكر كن (راهكارهايي ساده براي جهش‌هايي بزرگ در كار و زندگي)

با خواندن اين کتاب، با اين که دانشمند موشکي نيستيد، مي‌توانيد مثب يک دانشمند موشکي با مسائل روزمره مواجه شويد، سررشته‌ي کار‌ها را در زندگي‌تان به دست بگيريد، فرض‌ها کليشه‌ها و الگوهاي قديمي فکرتان را زير سوال ببريد. چيزهايي که به نظر ديگران مانع پيشرفت است براي شما فرصتي مي‌شود که بتوانيد واقعيت‌ها را مطابق ميلتان تغيير دهيد. عاقلانه با مسائل مختلف روبرو شويد و راه‌هاي خلاقانه‌اي باز تعريف کنيد که وضعيت فعلي ايستا را تغيير دهد. با خواندن اين کتاب به ابراز‌هايي مجهز مي‌شويد که به شما کمک مي‌کند علم را از شبه علم تشخيص دهيد تا بتوانيد مسيرهاي جديد ايجاد و راه‌هايي براي غلبه بر مشکلات آينده پيدا کنيد.

آخرین محصولات مشاهده شده