درباره‌‌ی متفكران بزرگ نشانه‌شناسي

هدف از اين كتاب آن است تا راهنماي خواننده در حوزه مطالعات نشانه‌شناسي باشد. كتاب به تحليل مهم‌ترين رويكردهايي به نشانه‌شناسي مي‌پردازد كه در طول سده گذشته از دل فلسفه، زبان‌شناسي، روان‌شناسي و زيست‌شناسي تحول يافته‌اند. نشانه‌شناسي، به عنوان علمي در باب فرايندهاي نشانه‌اي به كندو كاو درباره انواع و اقسام ارتباطات و تبادل اطلاعات در ميان موجودات انساني، جانوران، گياهان، سيستم‌هاي دروني اندامواره‌ها و ماشين‌ها مي‌پردازد. هم از اين رو، نشانه‌شناسي اكثر حوزه‌هاي هنر و علوم اجتماعي، به اضافه‌ي حوزه‌هاي مربوط به زيست‌شناسي و پزشكي را در برمي‌‌گيرد. پژوهش نشانه‌شناسي درباره شرايط، كاركردها و ساختارهاي فرآيندهاي نشانه‌اي قديمي‌تر از هر رشته‌ي علمي ديگري است.

آخرین محصولات مشاهده شده