درباره‌‌ی ماه‌ماهي

ماه ماهي خواب ديده است که باران مي‌آيد. به حيوانات و پرنده‌ها مي‌گويد بمانيد باران مي‌آيد. اما آن‌ها آمده‌اند خداحافظي کنند تا بروند. آب برکه روز به روز کمتر مي‌شود… آيا خواب ماهي تعبير مي‌شود!

آخرین محصولات مشاهده شده