درباره‌‌ی مامور مخفي

مأمور مخفي تنها چکيده‌ي رذالت‌هاي آدولف ورلوک نيست، بلکه اثري است موشکافانه از تسلسل دنائت که همچون مهره‌هاي دومينو از سوي سياست‌مردان حرکت داده مي‌شود و آسيب‌پذيرترين شهروندان را قرباني مي‌کند؛ داستاني بس غافل‌گيرکننده، تلخ و اضطراب‌آور که سويه‌ي تاريک آنارشيسم، تروريسم و استثمارِ برآمده از سياست را بي‌پرده به نمايش مي‌گذارد.

آخرین محصولات مشاهده شده