درباره‌‌ی مادام كامليا (متن كامل)

الكساندر دوما (پسر) (1824- 1895) كودكي سختي داشت و مدت‌ها در پانسيون زندگي كرد؛ اما با نوشتن كتاب مادام كامليا شهرتي جهاني يافت و همچون پدر نام‌دار خود، الكساندر دوما (پدر)، از نويسندگان بزرگ قرن نوزدهم فرانسه شد. آرمان دووال، جواني برآمده از جامعه بورژوازي فرانسه در قرن نوزدهم، در يك نگاه به مارگريت گوتيه دل مي‌بازد كه عياشي و سبكسري‌اش زبان‌زد است؛ و اين آغازگر جدالي است چند جانبه ميان دلدادگي، پول، حسادت، محافظه‌كاري، بيماري و مرگ.

آخرین محصولات مشاهده شده