درباره‌‌ی ماجراهاي مردعنكبوتي 5

به هر حال وقتي كنترل خودت رو از دست دادي و مي‌رقصيدي كسي نگاهت نكرد به خاطر همين آروم شدم! ببين من فقط مي‌خواستم طرز كار شليك اون رو بررسي كنم! نه رفيق خوب نيست! عنكبوتي به من اعتماد كرده!

آخرین محصولات مشاهده شده