درباره‌‌ی ماجراهاي تن‌تن خبرنگار جوان 1 (1 تا 6)

تن‌تن خبرنگار و ماجراجوي جواني است كه به همراه سگ خود ميلو، درگير داستان‌هاي هيجان‌انگيز، خطرناك و رازآلودي مي‌شود و هميشه پرده از اسرار نهفته اين داستان‌ها برمي‌دارد. كاپيتان هادوك، دوقلوها، پروفسور تورنسل و... از دوستان هميشگي تن‌تن در اين داستان‌ها هستند.

آخرین محصولات مشاهده شده