درباره‌‌ی ماجراهاي بتمن 3

كميسر گوردون رو يادتونه؟ دفعه پيش خيلي خوب ما رو سرگرم كرد. مي‌بينم زود خوب شدي گوردون مرد خوب! و از اعماق وجودم به دادستان منطقه هاروي‌دنت خوش‌آمد مي‌گم اون قرار بود تك ستاره‌ي امشب باشه اما يه دوست قديميسر زده افتاد وسط ماجرا!متاسفم هاروي.

آخرین محصولات مشاهده شده