درباره‌‌ی ماجراهاي بتمن 2

بايد اعتراف كني كه نقشه‌ام خيلي خوب بود... مخفي كردن جواهرات زير جايگاه سلطنتي تا همه فكر كنن كه دزديده شده! و بعد كه كره‌ي امنيتي خاموش شد برگردي و واقعا بدزديشون!

آخرین محصولات مشاهده شده