درباره‌‌ی كوه

کوه چيه؟ آقاخرسه تو ميگي کوه چيه؟ «کوه يه جنگله.» چي؟ جنگل؟! گوسفند هم اين وسط ساز مخالف ميزنه و ميگه: «کوه يه سبزه‌زاره!» چي؟ سبزه‌زار؟! آخه مگه ميشه؟ هرکي يه چيزي ميگه. بز کوهي سر صخره شاخش رو تيز کرده که بله کوه يعني صخره. مورچه و خرگوش و هشت‌پا هم که ديگه نگو و نپرس. اما آخه واقعا کوه چيه؟

آخرین محصولات مشاهده شده