درباره‌‌ی كوكورو

كوكورو بيش از يك سده است كه بر شاه‌نشين ادبيات مدرن ژاپن تكيه زده. ناتسومه سوسه‌كي بزرگ‌ترين نويسنده تاريخ ادبيات ژاپن و سرآمد خالقان ادبي دوره ميجي است. او كه ژاپني‌ها هر روز تصويرش را روي اسكناس‌هاي هزار يني مي‌بينند، تنهايي انسان معاصر را روايت مي‌كند؛ قصه مردي كه با خيانت به دوست صميمي‌اش به معشوق مي‌رسد، اما مرگ و عشق چنان پيوند مي‌خورند كه تنها بار گناهي روزافزون براي عاشق باقي مي‌ماند. روايتي از تنهايي روشنفكران ژاپن؛ معماي زندگي سنسي با نامه‌اي به جاي مانده از او فاش خواهد شد.

آخرین محصولات مشاهده شده