درباره‌‌ی كلكسيون شن (مجموعه داستان)

كلكسيون شن مجموعه‌اي از مقالات و نوشته‌هاي جذاب ايتالو كالوينو است كه آن‌ها را از پاريس براي روزنامه‌هاي ايتاليايي مي‌فرستاد. اين كتاب معرف برداشت كالوينو از موزه‌هاي پاريس و نظراتش درباره پديده‌هاي مختلف از جمله ادبيات است. افزون بر آن، شامل مشاهدات نويسنده در سفر به سه كشور مكزيك و ژاپن و ايران است كه فصل پاياني كتاب را تشكيل مي‌دهد.

آخرین محصولات مشاهده شده