درباره‌‌ی كشتن كتاب‌فروش

كشتن كتاب‌فروش رماني لذت‌بخش، بديع، برجسته و درخشان است كه در آن شور سينمايي و قدرت روايت بي‌نظير و تضمنات فكري و فلسفي درهم‌پيچيده با خودشناسي شخصيت‌ها در هزارتوي چند لايه در كنار هم قرار مي‌گيرند؛ هزارتويي كه از عوامل اثرگذاري چون تاريخ، سياست، ادبيات و هنر تشكيل شده است. گويي نويسنده اين كتاب را براي اين ساخته كه حافظه را در بر گيرد و در آن ماندگار شود؛ كتاب‌فروش نابود مي‌شود و خوانندگان مي‌روند و تنها كتاب است كه شايسته‌ي جاوداني است. روزنامه نگاري به نام ماجد بغدادي با تماسي از سوي مردي ناشناس و ظاهرا با نفوذ و ثروتمند، مامور ميشود تا با پيش پرداختي کلان، گزارش دقيق درباره قتل کتابفروشي هفتاد ساله تهيه کند. او به سرعت راهي شهر بعقوبه ميشود و با آشنايان و نزديکان مقتول آشنايي برقرار و اطلاعاتي جمع آوري ميکند. دفتر يادداشت هاي روزانه مقتول و نامه هايي که ميان او و زني فرانسوي به نام ژانت رد و بدل شده پرده از رازهاي شخصيت مهم و زندگي سياسي و هنري و فکري مقتول برميدارد. اما همچنان گره هاي بسياري در اين ماجرا وجود دارد که ...

آخرین محصولات مشاهده شده