درباره‌‌ی كد تب (دونده 1000 تو 5)

اکنون پاي رمز و رازهايي در ميان است، پاي دروغ‌هايي… کدتب، آخرين کتاب از مجموعه‌ي دونده‌ي هزارتو، درباره‌ي زندگي پيشين توماس، ترزا و باقي بچه‌هاست. سازمان شرارت براي يافتن درمان بيماري فلر، بچه‌هايي را که برابر اين ويروس ايمن‌اند پيدا مي‌کند و آن‌ها را از خانواده‌هايشان مي‌گيرد تا با انجام آزمايش‌هايي وحشتناک و غيراخلاقي الگوي مغزشان را پيدا کند. در طول اين سال‌ها شرارت حکم خانه و مدرسه‌ي بچه‌ها را دارد. اما آيا شرارت تمام حقيقت را به آن‌ها مي‌گويد، يا هرحرفي که به آن‌ها گفته مي‌شود صرفا متغير ديگري در آزمايش‌هاي بي‌پايانشان است؟

آخرین محصولات مشاهده شده