درباره‌‌ی كتاب‌خانه ارواح (بچه‌هاي عجيب و غريب خانه خانم پرگرين 3)

"به عنوان اولين داستان بلند، کتابي هيجان‌انگيز ، پرکشش و بسيار عجيب است. ترکيب تصاوير و نگارش متن، داستاني فراموش‌نشدني خلق کرده است." - نقد جان گرين، نويسنده‌ي "اشتباهي در ستاره‌ها" بر کتاب بچه‌هاي عجيب و غريب خانم پرگرين.

آخرین محصولات مشاهده شده