درباره‌‌ی كتاب آويز

اهداف آموزشي اين كتاب: علاقمندي به كتاب از دوران كودكي آموزش رنگ‌ها به صورت غيرمستقيم برانگيختن توجه كودكان هنگام استفاده از آويزها آشنايي با اسامي برخي حيوانات و اشياء به فارسي و انگليسي.

آخرین محصولات مشاهده شده