درباره‌‌ی كتاب آرامش

گاهي ما نياز داريم مکثي بکنيم، نفس عميقي بکشيم و چند لحظه را براي خودمان بگذرانيم تا به آرامش ذهني برسيم. اين کتاب با نثر ساده و تصاوير دلنشين معرفي آرامش ذهن براي کودکان است. کودک با تمرين هايي که در خانه و محله‌اش مي‌تواند انجام بدهد ياد مي‌گيرد چگونه از مکث براي آرام گرفتن در زندگي روزمره استفاده کند و آرامش ذهني داشته باشد. اين کتاب شامل يادداشتي براي والدين و مربيان نيز هست که بزرگسالان را بيشتر با آرامش ذهن و تمرين‌هاي مکث براي آرام گرفتن کودک آشنا مي‌کند.

آخرین محصولات مشاهده شده