درباره‌‌ی كاپيتان زيرشلواري 11 (كاپيتان زيرشلواري و انتقام ظالمانه‌ي توالت توربوي 2000)

توالت توربوي 2000 باز مي‌گردد! توالت فرنگي بدجنسي كه به خاطر اشتهاي سيري‌ناپذيرش در نابودي زبانزد مردم است تصميم دارد كه انتقام بگيرد! خوشبختانه سرنوشت بشر دوباره در دستان جورج هارولد و ملوين اسنيدلي فضول و اعصاب‌خردكن است. آيا قدرت زيرشلواري به دادشان خواهد رسيد ؟ يا اين‌كه كاپيتان زيرشلواري براي هميشه نابود خواهد شد؟

آخرین محصولات مشاهده شده