درباره‌‌ی كاپيتان زيرشلواري 1

جورج و هارولد دو پسر بچه شيطاني هستند كه مدير مدرسه‌شان دنبال بهانه‌اي است تا آن‌ها را تنبيه كند.چ درضمن آن‌ها سوپر قهرماني خلق كرده‌اند به اسم كاپيتان زيرشلواري، كه از همه سوپر قهرمان‌هاي تاريخ بهتر و با‌حال‌تر است. شخصيت واقعي كاپيتان يك راز بزرگ است. رازي كه هرگز نبايد برملا شود.

آخرین محصولات مشاهده شده