درباره‌‌ی كارگاه‌ها

همه‌چيز حالت كارگاهي دارد چه بحث درباره‌ي فيلم‌نامه باشد چه نمايش‌نامه چه حتي رمان. قبل از هرچيز بحث بحث آزمون و خطاست سعي و تلاش است يا به عبارتي كار است. يا اگر اين‌طور مي‌پسنديد اسمش را بگذاريم تحقيق و پژوهش«يا به قول پيتر بروك» يك جور اكتشاف انگار تمام چيزهاي دوروبرمان پنهان و ناشناخته باقي مانده‌اند.

آخرین محصولات مشاهده شده