درباره‌‌ی قصه‌هاي شب براي مديران

کتاب قصه‌هاي شب براي مديران نوشته‌ي هنري مينتزبرگ در سال 2019 منتشر شد. اين کتاب با نوشته‌هاي کوتاه و استعاره‌هاي به ياد ماندني خود، بسياري از شنيده‌هاي مرسوم در دنياي مديريت را به چالش مي‌کشد. کتاب قصه‌هاي شب براي مديران به آموزش اين نکته مي‌پردازد که مديران پس از يک روز کاري پر از چالش چگونه مي‌توانند به آرامش برسند. درباره‌ي نويسنده هنري مينتزبرگ علاوه بر نويسندگي در حوزه‌ي کسب و کار، از دانشمندان و نظريه‌پردازان بزرگ مديريت مدرن نيز محسوب مي‌شود. عقايد و افکار هنري مينتزبرگ در کتاب قصه‌هاي شب براي مديران، حاصل سال‌هاي متمادي مشاهده و تفکر بر روي سازمان‌هاي بزرگ و معروف است. او حاصل تجربه‌ي خود را در اين کتاب جمع‌آوري کرده و اصلي‌ترين دغدغه‌ي خود را زندگي بهتر براي جامعه مي‌داند. مينتزبرگ قصه‌هاي شب براي مديران را مهم‌ترين کتاب زندگي خود در آستانه‌ي هشتاد سالگي مي‌داند. معرفي کتاب قصه‌هاي شب براي مديران کتاب قصه‌هاي شب براي مديران کتاب جامع و کاملي است که مسائل مورد بحث خود را با نگاهي متفاوت نسبت به ديگر کتاب‌هاي مديريت بيان مي‌کند. مشاهدات عميق و دقيق مينتزبرگ درباره‌ي سازمان و جامعه، مي‌تواند براي مديران باتجربه بسيار آموزنده و جذاب باشد. او درباره‌ي انتخاب عنوان کتاب نيز مي‌گويد پيش از خواب بهترين زمان براي تفکر و تامل است و مديران در اين زمان فرصت مطالعه را پيدا مي‌کنند.

آخرین محصولات مشاهده شده