درباره‌‌ی فلسفه شاخه‌ها و مكتب‌ها (دانش‌نامه فلسفه استنفورد 3)

بسياري از كساني كه در ايران به نحوي از انحا كار فلسفي مي‌كنند و با فضاي مجازي اينترنت نيز آشنا هستند نام دانش‌نامه فلسفه استنفورد را شنيده‌اند. كتابي كه در دست داريد حاصل طرحي براي ترجمه و انتشار گزيده‌اي از مدخل‌هاي اين دانش‌نامه است.

آخرین محصولات مشاهده شده