درباره‌‌ی فلسفه سينما (متون و نوشتارهاي پايه)

در کتاب فلسفه سينما سخن از حوزه‌هاي مختلفي‌ست که در آن‌ها فيلم و فلسفه به‌نحوي باهم تلاقي مي‌کنند و پرسش‌هايي اساسي را درباب ماهيت و معناي فيلم و فيلم به‌عنوان يک فرم هنري، رابطه فيلم با مسائل اجتماعي و سياسي و اينکه آيا از فيلم مي‌توان چيزي آموخت مطرح مي‌کند. در اين كتاب با فيلم به‌مثابه فُرمي هنري مواجه مي‌شويم که مي‌تواند واجد وجوه گوناگون فلسفي باشد و ما را به تأمل درباب ماهيت خود و نيز تأمل درباب جهان و جامعه و سياست برانگيزد و پرسش‌هايي اساسي را در ذهن ما پديد آورد و مباحث نظري و فلسفي درباب سينما و نظريه فيلم را با ارجاع به انواع فيلم‌هاي مهم و مطرح تاريخ سينما، از فيلم‌هاي کلاسيک و قديمي تا فيلم‌هاي مدرن و پُست‌مدرن، مطرح مي‌کند. هدف از گردآوري کتاب فلسفه سينما، چنانکه در مقدمه ويراستاران اين کتاب، تأکيد شده آن است که دانشجويان دو حوزه فلسفه و فيلم را با مسائل و مناقشاتي آشنا سازد که فلسفه سينما را شکل مي‌دهند.

آخرین محصولات مشاهده شده