درباره‌‌ی فضيلت كناره ‌گرفتن (هنر خويشتن‌داري در عصر افراط)

هر جا سر مي‌چرخانيم تشويق‌مان مي‌کنند که تا مي‌توانيم بيشتر بياموزيم، بيشتر بخواهيم، بيشتر تجربه کنيم و مبادا لحظه‌اي را از کف بدهيم. ترس از جاماندن ذهن ما را تسخير کرده و در گوشمان نجوا مي‌کند که وقت تنگ است. سوِند برينکمن، استاد روان‌شناسي دانشگاه آلبورگ، مي‌گويد بايد بياموزيم که چگونه از اين طوفان کناره بگيريم و دوباره از خودمان بپرسيم آيا واقعاً لذت زندگي در داشتن چيزهاي بيشتر است؟ برينکمن از هنري باستاني سخن مي‌گويد که در طول تاريخ راهنماي اخلاقي زندگي انسان‌ها بوده است، اما زمان‌ي ما آن را از خاطر برده است: ميانه‌روي، فضيلتي ضروري که کتاب‌هاي سه‌گانه‌ي برينکمن مي‌کوشند آن را زنده کنند.

آخرین محصولات مشاهده شده