درباره‌‌ی فصل‌نامه فرهنگي و هنري فرهنگ‌بان 8 (زمستان 99)

«علم چيست؟» از معروف‌ترين نوشته‌هاي جورج اورول نيست. در عين حال، يادداشت ساده‌اي است که مناسبت آن با ما از آثار معروف‌تر او کمتر نيست. او اين مطلب را به بهانه پاسخ به جناب آقاي کوک نوشته است که خواسته بود «آموزش علمي» عموم مردم و نقش دانشمندان در سياست و مديريت امور بيشتر شود، گويي بدين ترتيب جهان جاي بهتري خواهد شد. اما آيا اگر اهالي علم نقش‌هاي عمده سياسي و مديريتي را به عهده بگيرند جهان جاي بهتري مي‌شود؟ چنانکه اورول مي‌گويد، پاسخ به دو معناي «علم» بستگي دارد: «علم» به معناي مضيق و محدود به علوم آزمايشگاهي و با تأکيد بر انبوهي از اطلاعات و «علم» به عنوان تفکر روشمند و منضبط براي مواجهه با مسائل مختلف. جمع بندي اورول از تجربه ما دور نيست: اگر تأکيد بر علم به معناي مضيق باشد و موجب به حاشيه راندن فلسفه و ادبيات و هنر شود، نتيجه خطرناک است، بسيار خطرناک.

آخرین محصولات مشاهده شده