درباره‌‌ی فرزند آخرين اژدها

در سرزميني پر از جادو، جيهو و خانواده‌اش تنها کساني هستند که جادو بر آن‌ها تأثيري ندارد. پدر جيهو که جنگلبان بود، سال‌ها پيش در اعماق جنگل ناپديد شد؛ همان‌طور که شاهزاده کوکو مفقود شد. جيهو بهتر از هر کسي از وحشت نهفته در اعماق جنگل جادويي خبر دارد و اينکه براي کساني که پا درون آن مي‌‌گذارند، راه برگشتي نيست. اما حالا جنگل در معرض خطر نيروهاي خارجي قرار گرفته است که مي‌خواهند آن را نابود کنند و بدين ترتيب، شرارت فراموش‌شده‌ي نهفته در اعماق جنگل را بيدار مي‌‌کنند. آيا يک پسرِ بدون جادو در جنگلي جادويي مي‌تواند نيروهاي مختلف را متحد کند و دنياي خود را نجات دهد؟

آخرین محصولات مشاهده شده