درباره‌‌ی فرانكلين و نوزاد

فرانکلين هميشه دلش مي‌خواست برادر بزرگ‌تر باشد و بداند برادر داشتن چه شکلي است. حالا بهترين دوستش، خرسي دارد برادر بزرگ‌تر مي‌شود ولي واقعاً برادر بزرگ‌تر بودن به همين سادگي است يا دردسرش زياد است؟

آخرین محصولات مشاهده شده