درباره‌‌ی فرانكلين و قهرمان واقعي

فرانکلين مي‌خواهد مثل قهرمان‌ها رفتار کند. او دست به کار مي‌شود تا مثل داينارو يک قهرمان واقعي شود اما …

آخرین محصولات مشاهده شده